مجلس غریفه 

یکی از جاذبه‌هایدبیویکی ازنقاط دیدنی عمارت متحدهاست که سالیانه تعدادی زیادی ازگردشگران تور دبیاز مناطق داخل و خارجامارتبه سویش می‌شتابند. «مجلس الغریفه» در انتهای منطقهٔجمیرابه پارک کوچکی می‌رسیم که در سال ۱۹۵۵ بنا شده‌است. اینجا در واقعاقامتگاه تابستانیحاکم وقتشیخ راشد بن سعیدآل مکتوم بوده‌است. در آنجا یک ساختمان ساده دو طبقه را مشاهده می‌کنید ساخته شده ازگچ، سیمان ، مرجانبا در و پنجره‌هایی از چوب و ساج. طبقه اول این بنا بصورت یک ایوانیا رواقمی‌باشد. در طبقه دوم، مجلس آن قرار دارد که با فرش‌ها، بالش‌ها،چراغ های توری،تفنگو قوری‌های قهوهتزئین شده‌است. از تراس پشت بام نیز که مشرف به دریا بوده، برای خوابیدن استفاده می‌شده‌است. شهرداری دبی باغی به این مجموعه افزوده‌است که برای آبیاری آن از کانالهای قدیمیالفلجبهره گرفته می‌شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید