شهر شناور دبی

این پروژه عظیم دبییکی از پروژه هایی می باشد که در آینده ساخته خواهد شد.این پروژه عظیم به دلیل افزایش جمعیت و کمبود زمین برای افراد طراحی شده است. این شهر که به شکل برگ زنبق آبی است با همکاری کشور امارات و هلند در دست احداث می باشد.این شهر به صورت شناور روی آب قرار خواهد گرفت که ظرفیت پنجاه هزار خانه ی مسکونی را خواهد داشت شهری در سال دو هزار صد خواهد بود و انرژی آن از انرژی خورشید و سر سبز  و تمیز می باشد .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید